این همه ترس براى چیه ؟!

شکل یک تصویر

این همه ترس براى چیه ؟! 🤔😒

یک عالمه کار هست که دوست داریم انجام بدیم ، اما نمیدیم !!

چرا ؟! …..   چون مى ترسیم 😰😐

🚘 ده ساله گواهى نامه رانندگى گرفتیم ، نیم بارَم ننشستیم پشت فرمون ، یک کیلومتر رانندگى کنیم 😏

🎤🎼 پونزده ساله هر چى کلاسِ آواز بوده زیر و رو کردیم ! اما اگه یه نفر تو یه جمع کفت : فلانى ! یه دهن برامون بخون ، کمِ کمش یه سکته ناقص میزنیم ! 😁

🤔😒 تا کى مى خوایم بترسیم ؟

کى از مادرش راننده و خواننده و هنر پیشه و سخنران و … متولد شده ؟!

😰😥همه از کار نا آشنا مى ترسن

😓 ولى قدم بر میدارن .

شاید زانوهاشون بلرزه ، شاید ضربان  قلبشون بره روى ١٨٠ ! نفسشون بگیره …

ولى با همون دست و پاى لرزون ، قدم اولو بر میدارن ،

😊و قدم بعدى … و قدم هاى بعدى …

تا توى اون کار به ثبات برسن .

😍 همیشه اتفاقات قشنگ ، اون طرف ترس هاست .

🥰 ترس رو باید پذیرفت ، ولى بهش گفت :

ببین ! میدونم نگران ِ سلامتى ، آبرو ، امنیت ، جایگاه … منى ،

ولى من مى خوام این راه جدیدو تجربه کنم …

😰 بترسیم ! اما قدم اول رو برداریم 😊

🍎🌿هر #نو_شدن نیاز به کمى جسارت داره

🍎🌿 جسارت ، نترسیدن نیست

حرکت با پاهاى لرزان تو دل ترس هاست 😊

🌹🌿 براى رفتن تو دل ترس هاى بى ریشه و وهم آلود ، باید آموزش دید و یاد گرفت 😊