اولویت بندی درجمع بندی☝️🤓

شکل یک تصویر

اولویت بندی درجمع بندی☝️🤓

1⃣ رفیق همونطوری که قبلا هم درباره جمع بندی صحبت کردیم میدونم که میدونی توی دوران جمع بندی نبایدسراغ مطالب جدید (خصوصا تخصصی) بری☝️😮پس بامن فاطمه مهاجری عضوتیم دکتررضایی همراه باش، میریم سراغ اصل مطلب🤗👈

2⃣ رفیق، برای هردرس یک برگه تهیه کن و تمام مباحث رو به ترتیب اهمیت وتعداد تستشون توی کنکور روی اون بنویس✍️ البته اینو بگم که میتونی باشماره گذاری توی فهرست کتابهات مباحث رو داشته باشی👍

3⃣ بعدازاون تسلطت رو روی هرمبحث مشخص کن 📒📈‌💪

4⃣ توی مرحله ی بعدی شروع کن به اولویت مباحث اونهارو جمع بندی کن و طبق اهمیتشون و تسلط خودت تعداد تستایی که براشون میزنی و وقتی که میذاری رو تنظیم کن😃✌️

5⃣ رفیق دقت کن که اگر هم تماام مباحث رو تموم کردی و اصرارداشتی یک مبحث عمومی جدید بخونی حتما تایمی رو برای مرورش درنظربگیر💪☺️

موفق باشی رفیق