اشتباهات رایجی که موقع خستگی نباید انجام داد☝️❌

شکل یک تصویر

اشتباهات رایجی که موقع خستگی نباید انجام داد☝️❌

❌ مصرف نوشیدنی های کافیین دار☝️☕️ نوشیدنی هایی که مقدار بالایی کافیین دارن احساس خستگیتو چندبرابرمیکنن دوستِ من🤷‍♀

❌خوردن خوراکی های ناسالم 🧏‍♂🍟شاید جالب باشه اما مغزموقع خستگی این احساسو بهت منتقل میکنه که به تنقلات و خوراکی های ناسالم نیازداری🤦‍♀

❌استفاده زیاد از فضای مجازی📱 دوستِ خوبم، نگاه کردن به صفحه ی موبایل علاوه بر اینکه چشمات روخسته میکنه، این پیام رو به مغزت منتقل میکنه که تو خسته شدی🧠🗣

❌خوندن درس های سخت تر🧏 دوستِ خوبم، دراین جور مواقع درس های آسون رو مطالعه کن که ذهنت گنجایش اونهاروداشته باشه و بتونه زودتر به شرایط اولیه خودش برگرده👍

✅وقتی خسته شدی سعی کن اون مکانی که توش هستی روبرای مدتی ترک کنی و توی فضای آزاد کمی قدم بزنی و یک موزیک ملایم و انرژی مثبت گوش کنی که خستگی ذهنت ازبین بره☺️✌️

موفق باشی