اشتباهات دوران امتحان نهایی☝️🧏‍♂

شکل یک تصویر

اشتباهات دوران امتحان نهایی☝️🧏‍♂

❌ به بهانه ی دوران امتحانات استراحتتو کم کنی و شب تا صبح بیداربمونی😳🙊حتی شب امتحان🙊و با مصرف کافیین خودتوبیدارنگهداری😱اینکار اشتباه محضه و باعث میشه تمام اطلاعاتی که خوندی رو باهم قاطی کنی😖🤯

❌روز قبل امتحان تازه شروع کنی به خوندن حجم زیادی از دروس😱 رفیق دقت کن که توباید از قبل شروع به خوندن مطالب کنی و روز آخررو به مرور اختصاص بدی✌️

❌واسه دروس مفهومی بدون حل سوال فقط نکته و فرمول هارو بخونی🙊 رفیق حتما حتما بااید نمونه سوالات سالهای اخیرامتحان نهایی رو حل کنی☝️