استرس ماه پایانی بخاطر گذشته؟؟؟

شکل یک تصویر

استرس ماه پایانی بخاطر گذشته😥🤷‍♀؟؟؟

🟣 دوستِ خوبم، خیلی از شماها این روزها دارید به گذشته فکر میکنید و باخودتون میگید من خیلی کم کاری کردم و اصلا خوب درس نخوندم و دیگه امیدی نیست😣😭

🟣 رفیق، بارها باهم مرور کردیم که این روزها تاثیر فوق العاده ای روی نتیجه ی توداره☝️☝️☝️ پس همین الان توی این لحظه بهم قول بده که گذشته رو رها کنی🤛 گذشته هر جوری که سپری شده مربوط به گذشتست🧏‍♂ نه بیشتر نه کمتر!

🟣 پس ازهمین الان‌با خودت قرار بذار که تا روز کنکورت فقط و فقط تلاش کنی و از هرثانیت درست استفاده کنی💪😃

پشت سرت رو رهاکن رفیق