از روزهای جمع بندی بصورت بهینه استفاده کن☺️📈

شکل یک تصویر

از روزهای جمع بندی بصورت بهینه استفاده کن☺️📈

🧩 رفیق توی این روزهاکه داری سه روز یکبار آزمون میدی، خب داری انرژی زیادی رو میذاری روی آزمونهات و این فوق العادست👏 اما برای روزهای عادی که آزمون نداری چکارکنی تامدیریت انرژی داشته باشی🤔؟؟؟

🧩 سعی کن از انرژی اول صحبت استفاده کنی و دروس تحلیلی و محاسباتی و سخت تر رو اول صبح مطالعه کن😃✌️

🧩 و شب قبل خواب هم روتین دروس عمومیتو از دست نده☺️ همونطور که توی پستای قبلی هم دربارش صحبت کردیم سعی کن روتین های عمومی مثل لغات زبان و عربی و ادبیات، آرایه و ریدینگ زبان رو شبها توی برنامت بذاری😉💪

موفق باشی رفیق