ازبین بردن نقاط ضعف

شکل یک تصویر

ازبین بردن نقاط ضعف😍💪

🗓 دوستِ خوبم، دقت کن که یکی از اهداف جمع بندی شناسایی نقاط ضعف و ازبین بردن اونهاست✌️😊 حالاچطور اینکارو اصولی انجام بدیم🤔؟؟؟

🗓 بعدازاینکه از خودت آزمون گرفتی سوالاتی که غلط زدی یا نتونستی جواب بدی رو مشخص کن👍 و مباحث مربوط به اون سوالات رو روی برگه بنویس👌

🗓 حالا منابعت رو آماده کن و به ترتیب برو سراغ مباحثی که نوشتی☺️👈 اون مبحث رو یک نگاه بنداز و ازش تست بزن تاجایی که بتونی اون سوال مورد نظر توی آزمون رو خودت حل کنی😃✌️

🗓 اگر وقتش رو داشتی و نقاط ضعفت معپولا تکراری هستن توی آزمونها حتما حتما اون سوالات مهم آزمونهارو توی یک دفتر یادداشت کن و یکبارخودت اونهارو حل کن💪😀

🗓 و توی آزمونهای بعدی که خواستی این مبحث رو دوباره مطالعه کنی یک نگاه به سوالاتی که درباره اون مبحث نوشتی بنداز✌️😊

🗓 این روش باعث میشه نقاط ضعفت رو ازبین ببری و اونها رو به نقاط قوت تبدیل کنی😍💪

موفق باشی رفیق